Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ
Nguyễn Văn Hinh
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email:  dr.nvhinh@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2014-2021: Bác sĩ đa khoa - Học viện Quân y

- 2019: Thực tập lâm sàng tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 2021 - Đến nay: BS điều trị - Khoa A2-A - Bệnh viện TWQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Knowledge and attitudes of Vietnamese high school students towards cardiopulmonary resuscitation: Results from a pilot student-led cross-country bystander training workshopProceedings of Singapore Healthcare. 2021;30(4):302-308.

- Results of risk stratification and accessory pathway ablation in patients with asymptomatic Wolf Parkinson-White pattern at 108 Military Central Hospital, Journal of 108 - clinical medicine and pharmacy

- Nghiên cứu đặc điểm điện sinh lý và kết quả triệt đốt ngoại tâm thu thất nguyên phát đường ra thất phải, Tạp chí Y dược lâm sàng 108

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Đánh giá hiệu quả phương pháp tạo nhịp bó nhánh trái ở bệnh nhân block nhĩ thất có chỉ định đặt máy tạo nhịp

KHEN THƯỞNG

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 5 năm liên tục (2015-2020)

- Chiến sĩ thi đua toàn quân (2019)

- Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân (2019)

- Bằng khen của Bộ Quốc phòng (2018, 2020)

- Danh hiệu thủ khoa tuyển sinh Học viện Quân y (2014), tốt nghiệp Á khoa toàn khóa (2021)