KỸ THUẬT NỘI KHOA

Điều trị hỗ trợ bệnh Zona bằng chiếu tia UVB-311nm
16:26 12/01/2017
Bệnh Zona là một bệnh da hay gặp, do virus hướng da và thần kinh Varicella Zoster Virus (VZV) gây nên. Bệnh zona có thể gặp ở mọi lứa tuổi, cả hai giới nhưng gặp nhiều nhất ở người trên 50 tuổi. Tỷ lệ...