Giới thiệu Khoa Dược

  01:45 AM 12/07/2018

TS. DS Nguyễn Đức Trung

Chủ nhiệm Khoa

 

Chức năng và nhiệm vụ

- Đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời thuốc, hóa chất và vật tư y tế tiêu hao đáp ứng nhu cầu điều trị phục vụ bệnh nhân nội, ngoại trú của Bệnh viện. Thực hiện công tác quản lý và thực thi các quy chế dược, theo dõi sử dụng thuốc hợp lý, an toàn trong điều trị.
- Tham gia huấn luyện đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác tuyến.

Hoạt động chuyên môn

- Quân số hiện nay có 75 cán bộ, nhân viên, gồm 15 dược sĩ đại học (trong đó:  02 Tiến sĩ, 14 Thạc sĩ, 04 Dược sĩ đại học, 45 Dược sĩ trung học). Đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác:
- Lập kế hoạch, cung cấp, đảm bảo thuốc, hóa chất và vật tư y tế đầy đủ, kịp thời đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý của Bệnh viện.
- Pha chế thuốc theo danh mục, pha chế phân liều thuốc ung thư sử dụng trong Bệnh viện.
- Duy trì các quy chế dược tại Bệnh viện.
- Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn. Tham gia thông tin, tư vấn về thuốc, theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR).
- Bảo quản thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao…Dự trữ các cơ số thuốc đề phòng thiên tai, thảm họa và chiến tranh.
- Quản lý sử dụng thuốc, hóa chất tại các khoa trong Bệnh viện.
- Đã hướng dẫn thực hành cho nhiều khóa học viên các trường Đại học Y Dược, các trường Trung học y tế.

Nghiên cứu khoa học, triển vọng phát triển

- Đi sâu vào công tác dược lâm sàng, hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả. Nâng cao chất lượng quản lý sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao trong Bệnh viện.

- Là một trong những cơ sở thực hành của sinh viên Trường đại học Dược Hà Nội.

- Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu cơ sở góp phần nâng cao chất lượng đảm bảo và quản lý sử dụng thuốc có hiệu quả.


Liên hệ: 024. 62784162 

Chia sẻ