TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Sơ kết lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2021
16:25 28/06/2021
Thực hiện Kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2021 và Kế hoạch số 2616/KH-BV ngày 19/5/2021 về bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2021 của Bệnh viện. Từ ngày 11/6 đến 21/6/2021, Đảng uỷ Bệnh viện đã lãnh đạo, chỉ đạo...