TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị
07:38 27/01/2021
Nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện, trong các ngày từ 25 đến 26-1, Bệnh viện Trung ương Quân đội...