Giới thiệu Khoa Trang bị

  02:46 PM 10/07/2024

ThS. KS Đặng Nam Thắng

Chủ nhiệm Khoa

 

Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng: Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện về công tác đảm bảo Vật tư y tế tiêu hao, sửa chữa bảo dưỡng trang thiết bị y tế và đầu tư mua sắm trang thiết bị vật tư y tế.

Nhiệm vụ:

1. Quản lý Nhà nước toàn diện số lượng, chất lượng, chủng loại máy thiết bị và dụng cụ y tế trong toàn bệnh viện.

2. Tổ chức, bảo dưỡng, sửa chữa, triển khai và duy trì sự làm việc liên tục, ổn định, hiệu quả của máy thiết bị y tế phục vụ tốt cho chẩn đoán, điều trị cũng như phát triển kỹ thuật của bệnh viện.

3. Quản lý, cung ứng đầy đủ về số lượng, chủng loại vật tư y tế (vật tư y tế thay thế kỹ thuật cao, vật tư y tế tiêu hao thông thường) cho chẩn đoán, điều trị và phát triển kỹ thuật của bệnh viện.

4. Thực hiện công tác tham mưu cho Ban Giám Đốc bệnh viện về đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế tiêu hao, đảm bảo đúng luật pháp, đạt hiệu quả cao nhất

5. Thực hiện công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng trang thiết bị y tế, học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn kỹ thuật, ngoại ngữ cho các kỹ sư, kỹ thuật viên 

Hoạt động chuyên môn

Thực hiện tốt công tác đảm bảo kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt trang thiết bị y tế. Đảm bảo dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao và thực hiện quyết toán theo các đối tượng. Đã giúp chỉ huy bệnh viện tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trang thiết bị y tế đạt hiệu quả, chất lượng, đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Tham gia hướng dẫn 30 lớp với tổng số trên 500 học sinh Trường công nhân kỹ thuật thiết bị y tế thực tập và làm báo cáo tốt nghiệp

Hướng dẫn các khóa sinh viên đại học, cao đẳng Bách khoa và Học viện Kỹ thuật quân sự thực tập tốt nghiệp.

Nghiên cứu khoa học, triển vọng phát triển

- Thực hiện tốt công tác quản lý trang thiết bị y tế theo tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

- Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý.

- Nắm vững tính năng sử dụng tất cả các chủng loại VTYTTH sử dụng cho các khoa Lâm sàng và Cận Lâm sàng.  

- Xây dựng đội ngũ chuyên môn có trình độ cao về thiết bị y tế, đặc biệt máy kỹ thuật cao chuyên sâu và trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng tốt yêu cầu quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế, đúng với chức năng nhiệm vụ của khoa Trang bị. Kết hợp các hãng cung cấp TTBYT học tập nâng cao trình độ để chủ động bảo trì, bảo dưỡng được các TTBYT công nghệ cao.

Liên hệ: 024. 62784164

Chia sẻ