Ban Giám đốc

  01:30 PM 18/07/2023

 
PGS.TS. Lê Hữu Song
Giám đốc Bệnh viện

 

PGS.TS.TTƯT. Nguyễn Hoàng Ngọc
Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc
 

 

GS.TSKH.TTND. Nguyễn Thế Hoàng
Phó Giám đốc Ngoại khoa
 

 

 
GS.TS.TTƯT Lâm Khánh
Phó Giám đốc Đào tạo - Nghiên cứu khoa học
Chia sẻ