Giới thiệu Viện Điều trị các bệnh tiêu hóa (A3)

  08:35 AM 04/07/2019

PGS.TS Nguyễn Tiến Thịnh

Viện trưởng kiêm Chủ nhiệm khoa (A3-B)

 

Chức năng: Là Viện chuyên khoa sâu, đầu ngành tuyến cuối của Quân đội về chuyên ngành Nội tiêu hóa.

Nhiệm vụ

- Khám bệnh, chẩn đoán, thu dung, cấp cứu, điều trị nội khoa bệnh nhân chuyên ngành tiêu hóa.

- Tham gia đào tạo sau đại học; huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng các chuyên gia giỏi cho chuyên ngành Nội tiêu hóa của Quân đội và ngành y tế;

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Nội tiêu hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng chẩn đoán, cấp cứu và điều trị.

- Chỉ đạo tuyến về chuyên ngành Nội tiêu hóa toàn quân;

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học để nhánh chóng hội nhập và đạt trình độ khu vực và quốc tế về Nội tiêu hóa;

- Tham gia các tổ chức chuyên ngành ở trong nước và quốc tế.

Chia sẻ