Giới thiệu Trung tâm Da liễu -Dị ứng A8

  09:21 AM 15/07/2021

TS. Bùi Thị Vân

PT Giám đốc Trung tâm kiêm Chủ nhiệm khoa Da liễu 

1. Vị trí, chức năng:

- Là trung tâm chuyên khoa sâu, đầu ngành, tuyến cuối của Quân đội về chuyên ngành Da liễu- Dị ứng, trực thuộc Bệnh viện TWQĐ 108, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp là Giám đốc Bệnh viện.

- Trực tiếp tổ chức, điều hành việc tiếp nhận, khám bệnh, điều trị ngoại trú, thu dung điều trị nội trú cho các đối tượng bệnh nhân; khám và điều trị theo yêu cầu, phát triển công nghệ y học ứng dụng điều trị các bệnh lý da liễu, dị ứng theo quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

2. Nhiệm vụ:

- Khám bệnh, tư vấn, chẩn đoán, thu dung, cấp cứu, phẫu thuật, điều trị các bệnh lý da liễu, dị ứng.

- Tham gia đào tạo sau đại học, huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo liên tục, bồi dưỡng các chuyên gia giỏi cho chuyên ngành da liễu, dị ứng của Quân đội và ngành y tế.

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thuộc chuyên ngành da liễu, dị ứng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng chẩn đoán, cấp cứu, điều trị. | - Chỉ đạo tuyến về chuyên ngành da liễu, dị ứng toàn quân.

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học để nhanh chóng hội nhập, đạt trình độ khu vực và quốc tế về chuyên ngành.

- Tham gia các tổ chức chuyên ngành trong nước và quốc tế.

- Quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhân viên và tài sản được giao theo quy định của nhà nước và Quân đội. Lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện công tác sơ tổng kết, thống kê báo cáo theo quy định. Chấp hành nghiêm các chế độ chuyên môn, công tác bệnh viện, điều lệnh Quân đội và pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; Trung tâm cùng các khoa trực thuộc vững mạnh toàn diện, chăm lo phát triển chuyên ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.

Chia sẻ