Quy trình khám dành cho đối tượng bộ đội và bảo hiểm quân tại ngũ

  02:52 PM 22/11/2018

Bước 1: Lấy số thứ tự đăng ký khám và đăng ký khám tại của số 1 tầng 1
Bước 2: Khám ở tầng 2 theo số thứ tự trên phiếu khám
Bước 3: Đi xét nghiệm theo yêu cầu của bác sĩ
Bước 4: Quay lại phòng bác sỹ kết luận sau khi xét nghiệm xong
Bước 5: In kết quả và đơn thuốc tại cửa số 1 tầng 1
Bước 6: Lấy thuốc tại quầy thuốc

 

 
Chia sẻ