Giới thiệu Viện Ung thư

  04:09 PM 16/10/2018

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Phương

Viện trưởng - Chủ nhiệm khoa (A6-D)

 

Chức năng:  Viện Ung thư chuyên khoa sâu, đầu ngành tuyến cuối của Quân đội về chuyên ngành Ung thư, Xạ trị.

Nhiệm vụ:

- Khám bệnh, chẩn đoán, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân ung thư

- Tham gia thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau đại học (tiến sĩ y học, chuyên khoa I, chuyên khoa II) thuộc chuyên ngành Ung thư, Xạ trị.

- Tham gia công tác chỉ đạo tuyến, huấn luyện đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị tuyến dưới trong công tác cấp cứu, điều trị về chuyên ngành Ung thư, Xạ trị toàn quân.

+ Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Ung thư và Xạ trị, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ năng cao,nâng cao chất lượng chẩn đoán, cấp cứu và điều trị.

+ Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyên ngành để nhanh chóng hội nhập và đạt trình độ khu vực và quốc tế.

+ Tham gia các tổ chức chuyên ngành ở trong nước và quốc tế.

Tổ chức, biên chế và quân số: (theo Quyết định 2237/QĐ-TM)

- Tổ chức: gồm 04 khoa:

+ Khoa Chống đau và chăm sóc giảm nhẹ (A6-A)

+ Khoa Hóa trị liệu và bệnh máu (A6-B)

+ Khoa Xạ trị, Xạ phẫu (A6-C)

+ Khoa Ung thư tổng hợp (A6-D)

- Biên chế giường bệnh : 110 giường

Chia sẻ