Giới thiệu Khoa Truyền máu (C16)

  02:46 PM 10/07/2024

PGS.TS Vũ Xuân Nghĩa

Quyền Chủ nhiệm Khoa

 

Chức năng và nhiệm vụ

- Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện và trực tiếp tổ chức thực hiện toàn bộ hoạt động tiếp nhận máu nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời máu và các chế phẩm máu phục vụ cho nhu cầu cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong bệnh viện và các bệnh viện được phân công. Tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng máu và các chế phẩm an toàn, hợp lý. Thực hiện các xét nghiệm thường quy, xét nghiệm chuyên sâu thuộc chuyên ngành Huyết học - Truyền máu, đảm bảo an toàn truyền máu phục vụ công tác lâm sàng, huấn luyện đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác tuyến và phát triển các kỹ thuật mới.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của khoa, trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch.
- Xây dựng kế hoạch vận động tư vấn hiến máu, phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo đủ nguồn máu và các sản phẩm máu an toàn.
- Tổ chức tiếp nhận máu hiến, sản xuất, sàng lọc, bảo quản, cung ứng máu và các chế phẩm máu đảm bảo đủ số lượng, chất lượng trong mọi tình huống nhằm đáp ứng yêu cầu cấp cứu, điều trị, các yêu cầu chữa bệnh khác như ghép tạng, ghép tế bào gốc và ứng phó các trường hợp khẩn cấp.
- Tư vấn, theo dõi, giám sát việc sử dụng chế phẩm máu an toàn theo đúng các quy định hướng dẫn an toàn truyền máu hiện hành. Phối hợp với các khoa, phòng và bệnh viện liên quan trong việc sử dụng các chế phẩm máu an toàn, hiệu quả dựa trên các thông tin thu thập được và hệ thống cảnh báo đã thiết lập.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, công tác huấn luyện đào tạo, phát triển và hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới theo yêu cầu. Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chỉ đạo tuyến, phát triển kỹ thuật mới thuộc chuyên ngành và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Bệnh viện.
- Quản lý cán bộ, nhân viên và tài sản của khoa theo quy định của Nhà nước và Quân đội; sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị được giao. Lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết, thống kê báo cáo theo quy định. Chấp hành nghiêm các chế độ chuyên môn công tác bệnh viện, điều lệnh quân đội và pháp luật của Nhà nước.
- Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, khoa vững mạnh toàn diện; quan tâm chăm lo phát triển chuyên ngành và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.
 

Hoạt động chuyên môn

- Đảm bảo lấy máu, sàng lọc, cấp phát máu và các chế phẩm máu an toàn cao trong mọi trường hợp. Sản xuất các chế phẩm máu, tách các thành phần máu bằng máy ly tâm lạnh và máy tách tế bào tự động. Xây dựng, củng cố các hoạt động truyền máu theo thông tư và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia.
- Tách tế bào gốc, xử lý và bảo quản tế bào gốc.
- Chiếu xạ máu và các chế phẩm máu để đảm bảo cho truyền máu trong ghép các cơ quan tổ chức.
- Tham gia 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, 03 đề tài cấp Bộ Quốc phòng đã nghiệm thu.
- Hướng dẫn thực hành cho học viên chuyên khoa, chuyên ngành của các Học viện, nhà trường và các bệnh viện.
 

Nghiên cứu khoa học, triển vọng phát triển

- Tham gia 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 05 đề tài cấp Bộ Quốc phòng đã nghiệm thu. Chủ nhiệm nhiều đề tài cấp bệnh viện và áp dụng nhiều các kỹ thuật mới trong chuyên ngành có hiệu quả.

- Tham gia soạn thảo hướng dẫn truyền máu trong quân đội, trong đó có quy trình đảm bảo máu và các chế phẩm máu cho vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo và ứng phó khẩn cấp.

- Khoa tiếp tục xây dựng theo hướng ngày càng chính quy hiện đại, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trong quản lý, sàng lọc, sản xuất, bảo quản, cấp phát máu, các chế phẩm máu chuyên sâu hiện đại, đáp ứng nhu cầu điều trị phục vụ người bệnh và công tác huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xứng đáng là khoa đầu ngành Quân y đồng thời tiếp cận với trình độ khu vực và quốc tế.


Liên hệ: 024. 62784165

Chia sẻ