Giới thiệu Trung tâm Huấn luyện, Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

  05:01 PM 04/12/2018

BSCKII Đoàn Ngọc Giang Lâm

Quyền Phó Giám đốc Trung tâm kiêm Quyền trưởng Phòng Huấn luyện, đào tạo

Chức năng:

- Là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện – Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng 108 về công tác tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác huấn luyện, đào tạo liên tục và các loại hình đào tạo khác theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Nhiệm vụ:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện; quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, đào tạo phát triển nghề nghiệp, đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến và các loại hình đào tạo khác cho cán bộ, nhân viện y tế và các đối tượng có nhu cầu.

- Phối hợp tư vấn, quảng bá truyền thông các hoạt động các hoạt động huấn luyện, đào tạo liên tục của Bệnh viện.

- Phối hợp đề xuất ký hợp đồng đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo thực hành với các đơn vị, cá nhân có nhu cầu.

- Quản lý quá trình học tập, chất lượng giảng dạy, giám sát công tác huấn luyện, đào tạo; thẩm định, quản lý chương trình và tài liệu đào tạo liên tục thoe quy định; tổ chức tuyển sinh và thẩm định cấp chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành khóa học theo quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện cá chương trình hợp tác, liên kết đào tạo với các tổ chức, cá nhân uy tín trong và ngoài nước có đủ điều kiện.

- Quản lý hồ sơ, cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, đội ngũ giảng viên, học viên và mạng lưới cán bộ, nhân viên phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo liên tục.

- Phối hợp tổ chức huấn luyện thực hành cho nhân viên y tế theo phân công của cấp có thẩm quyền; tổ chức huấn luyện, đào tạo thực hành với các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe theo quy định của pháp luật.

-Nghiên cứu,đề xuất cải tiến nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của Bệnh viện.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực và cơ sở vật chất được giao theo quy định.

 

Điện thoại liên hệ: 024. 627. 841.79.

Chia sẻ