HỘI NGHỊ KHOA HỌC

Hội thảo khoa học trực tuyến: Điều trị Ung thư phổi không tế bào nhỏ với nền tảng Pembrolizumab - Cập nhật dữ liệu đời thực trên dân số Châu Á
  15:09 27/11/2021
Chiều ngày 26/11/2021 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã diễn ra buổi Hội thảo khoa học trực tuyến với chủ đề: Điều trị Ung thư phổi không tế bào nhỏ với nền tảng Pembrolizumab - Cập nhật dữ liệu đời thực trên dân số Châu Á.