HỘI NGHỊ KHOA HỌC

Hội thảo khoa học Trượt đốt sống năm 2023 tại Bệnh viện TWQĐ 108
  16:50 26/08/2023
Với mục đích cập nhật những tiến bộ mới và chia sẻ kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý về cột sống - đặc biệt là vấn đề “Trượt đốt sống”, đồng thời mở rộng hợp tác đào tạo chuyển giao các kỹ thuật y học giữa Bệnh viện TWQĐ 108 với các bệnh viện, nhà trường trong và ngoài quân đội. Ngày 25-26/8/2023, Bệnh viện TWQĐ 108 tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề “Trượt đốt sống”, với nhiều báo cáo từ các chuyên gia đầu ngành của lĩnh vực tại các bệnh viện lớn trong cả nước.