HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Thông qua Kỹ thuật mới “Định lượng nồng độ thuốc chống thải ghép Everolimus trong máu bệnh nhân ghép Gan, Thận, Tim bằng máy COBAS e601 (ROCHE-Mỹ)”
  15:03 15/09/2022
Chiều ngày 14/9/2022, Thường trực Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện đã họp thông qua kỹ thuật mới: “Định lượng nồng độ thuốc chống thải ghép Everolimus trong máu bệnh nhân ghép Gan, Thận, Tim bằng máy COBAS e601 (ROCHE-Mỹ)”)” do Khoa Miễn dịch, Bệnh viện TWQĐ 108 là đơn vị chủ trì.