HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Thông qua đề cương đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bệnh viện: “Đánh giá tính chủ động của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh tại các khoa điều trị nội trú Bệnh viện trung ương quân đội 108 năm 2022 và một số yếu tố liên quan”
  09:49 13/05/2022
Sáng ngày 19/4/2022, tại Hội trường Phòng Khoa học quân sự đã họp thông qua đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bệnh viện: “Đánh giá tính chủ động của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh tại các khoa điều trị nội trú Bệnh viện trung ương quân đội 108 năm 2022” do ThS Trần Thị Hà làm Chủ nhiệm đề tài.
Gặp mặt chúc mừng 2 bệnh nhân nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân thành công ra viện
  09:22 13/05/2022
Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2022, tại Hội trường Khoa Ung thư Tổng hợp, Viện Ung thư, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 diễn ra buổi gặp mặt chúc mừng hai bệnh nhân được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân điều trị bệnh nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống ra viện. Đối với bệnh nhược cơ đây là trường hợp thứ ba và bệnh lupus ban đỏ hệ thống đây là trường hợp thứ hai được điều trị bằng ghép tế bào gốc tạo máu tự thân thành công