HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Nghiệm thu Đề tài Khoa học & Công nghệ cấp Bệnh viện: “Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi ống mật chủ bằng phương pháp cắt trước núm Vater trong nội soi mật tụy ngược dòng”
  17:18 29/01/2024
Chiều ngày 28/12/2023, tại Phòng họp Phòng Khoa học Quân sự - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa công nghệ cấp Bệnh viện đã họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học về: “Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi ống mật chủ bằng phương pháp cắt trước núm Vater trong nội soi mật tụy ngược dòng” do TS Mai Thanh Bình-Khoa A3B làm Chủ nhiệm đề tài. Tại buổi nghiệm thu, đánh giá đề tài có mặt của PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc- Phó Giám Đốc Bệnh viện - Chủ tịch Hội đồng, thành viên hội đồng cùng các thành viên trong ban chủ nhiệm đề tài và một số đại biểu khách mời tham dự.
Nghiệm thu Đề tài Khoa học & Công nghệ cấp Bệnh viện: “Đánh giá kết quả của hoạt động tư vấn sử dụng thuốc ở bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa được điều trị hoá chất tại bệnh viện trung ương quân đội 108”
  00:26 08/01/2024
Chiều ngày 28/12/2023, tại Phòng họp Phòng Khoa học Quân sự - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa công nghệ cấp bệnh viện đã họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học về: “Đánh giá kết quả của hoạt động tư vấn sử dụng thuốc ở bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa được điều trị hoá chất tại bệnh viện trung ương quân đội 108” do ThS DS Nguyễn Hải Trường- Khoa Dược làm Chủ nhiệm đề tài. Tại buổi nghiệm thu, đánh giá đề tài có mặt của PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc- Phó Giám Đốc Bệnh viện - Chủ tịch Hội đồng, thành viên hội đồng cùng các thành viên trong ban chủ nhiệm đề tài và một số đại biểu khách mời tham dự.
Thông qua đề cương đề tài KH&CN cấp Bệnh viện Tháng 10/2023
  17:52 18/10/2023
Theo kế hoạch hoạt động khoa học năm 2023 và quy trình thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bệnh viện. Ngày 18/10/2023 Bệnh viện đã tổ chức họp hội đồng thông qua đề cương đề tài KH&CN cấp Bệnh viện về “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và căn nguyên vi khuẩn của viêm phổi trên bệnh nhân đột quỵ não cấp”, Chủ nhiệm đề tài: Bác sĩ Nguyễn Lê Hà Ly, Đơn vị chủ trì: Khoa Nội Tổng hợp, Viện điều trị Cán bộ cao cấp Quân đội, Bệnh viện TWQĐ 108.