HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp Nhà nước
18:44 27/04/2021
Vào lúc 14h00, ngày 27 tháng 4 năm 2021, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức buổi nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước: "Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều...
Thông qua đề cương đề tài cấp Bệnh viện: “Đối chiếu kết quả tế bào học với mô bệnh học và phân loại chẩn đoán mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến giáp theo WHO 2017”
09:59 08/04/2021
Chiều ngày 6/4/2021 tại Hội trường Phòng Khoa học Quân sự, Hội đồng Khoa học Bệnh viện đã họp thông qua đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bệnh viện: “Đối chiếu kết quả tế bào học với mô bệnh học...