Dịch vụ chăm sóc toàn diện


Bệnh nhân được nhân viên gội đầu ngay tại giường bệnh

 

Bệnh nhân được nhân viên chăm sóc chân tay ngay tại giường bệnh

 

Bệnh nhân được gội đầu tại chính giường nằm

 
Chia sẻ