Giới thiệu Trung tâm Xét nghiệm

  10:12 AM 05/12/2018

 

PGS.TS.TTƯT Phan Quốc Hoàn

Giám đốc Trung tâm

Chức năng:

Là Trung tâm trực thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp là Giám đốc Bệnh viện.

Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện về công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn và trực tiếp tổ chức thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm thuộc các chuyên ngành huyết học, sinh hóa, vi sinh vật, ký sinh trùng , miễn dịch, giải phẫu bệnh, sinh học phân tử…phục vụ công tác lâm sàng, huấn luyện đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, công tác tuyến và phát triển các kỹ thuật mới.

Nhiệm vụ:

Tổ chức điều hành, quản lý, thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm thường quy và chuyên sâu thuộc các chuyên ngành huyết học, sinh hóa, vi sinh vật, ký sinh trùng, miễn dịch, giải phẫu bệnh, sinh học phân tử, di truyền học, tế bào gốc…phục vụ công tác cấp cứu, chẩn đoán, điều trị, phòng chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh của Bệnh viện.

- Tư vấn và thực hiện các xét nghiệm liên quan đến các bệnh di truyền, bệnh bẩm sinh di truyền, ung thư. Quản lý, vận hành Ngân hàng tế bào gốc, phối hợp với các khoa lâm sàng, các cơ sở y tế triển khai ứng dụng tế bào gốc điều trị cho người bệnh.

- Tham gia công tác huấn luyện, đào tạo theo chuyên ngành và quy định của Cục Quân y, Bộ Y tế. Là cơ sở thực hành và bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, nhân viên ngành y tế về lĩnh vực xét nghiệm cận lâm sàng.

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực cận lâm sàng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng chẩn đoán, cấp cứu và điều trị, đào tạo các chuyên gia giỏi về chuyên ngành của Quân đội và quốc gia.

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học để nhanh chóng hội nhập và đạt trình độ khu vực và quốc tế.

- Chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ, giám sát các hoạt động chuyên khoa về công tác xét nghiệm toàn quân.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động quản lý chất lượng việc thực hiện các quy định, tiêu chuẩn chuyên môn của các cơ sở y tế trong và ngoài quân đội về lĩnh vực xét nghiệm cận lâm sàng; thực hiện hoạt động nội kiểm xét nghiệm và các chương trình ngoại kiểm đánh giá chất lượng các phòng xét nghiệm chuyên khoa trên toàn quốc.

- Cung cấp các dịch vụ khám sức khỏe liên quan đến xét nghiệm cho các tập thể, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật;

Chia sẻ