CÁC KỸ THUẬT MỚI

Thông qua Kỹ thuật mới “Tạo đường hầm sau xương ức bằng nội soi trong phẫu thuật thay thực quản bằng ống dạ dày điều trị ung thư thực quản tại Bệnh viện TWQĐ 108”
18:46 12/11/2020
Chiều ngày 12/11/2020 Thường trực Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện đã họp thông qua kỹ thuật mới: “Tạo đường hầm sau xương ức bằng nội soi trong phẫu thuật thay thực quản bằng ống dạ dày điều trị...