CÁC KỸ THUẬT MỚI

Thông qua Kỹ thuật mới “Điều trị thoái hóa khớp gối bằng phẫu thuật nội soi kết hợp tiêm khối dung dịch chứa tết bào gốc trung mô lấy từ mô mỡ tự thân”
  16:54 05/01/2022
Chiều ngày 04/11/2021, Thường trực Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện đã họp thông qua kỹ thuật mới: “Điều trị thoái hóa khớp gối bằng phẫu thuật nội soi kết hợp tiêm khối dung dịch chứa tết bào gốc trung mô lấy từ mô mỡ tự thân” của Khoa Phẫu thuật khớp và Khoa sinh học phân tử, Bệnh viện TWQĐ 108.
Thông qua Kỹ thuật mới “Kỹ thuật Chụp cộng hưởng từ sức căng khuếch tán, tưới máu thận trước và sau ghép tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”
  14:27 25/03/2021
Chiều ngày 24/03/2021 Thường trực Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện đã họp thông qua kỹ thuật mới: “Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ sức căng khuếch tán, tưới máu thận trước và sau ghép tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”- Khoa Chẩn đoán hình ảnh.
Thông qua Kỹ thuật mới “Kỹ thuật Thở oxy dòng cao qua Canun mũi trong điều trị bệnh nhân suy hô hấp tại Bệnh viện TWQĐ 108”
  15:45 02/12/2020
Chiều ngày 01/12/2020 Thường trực Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện đã họp thông qua kỹ thuật mới: “Kỹ thuật Thở oxy dòng cao qua Canun mũi trong điều trị bệnh nhân suy hô hấp tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108” –Khoa Cấp cứu, Bệnh viện TWQĐ 108.