Giới thiệu Trung tâm Ghép mô và bộ phận cơ thể người

  11:34 AM 11/01/2024

 TS Nguyễn Mạnh Dũng

Giám đốc Trung tâm

 

1. Vị trí, chức năng:

- Là trung tâm trực thuộc Bệnh viện TWQĐ 108, đặt dưới sự lãnh đạo, chi huy trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp là Giám đốc Bệnh viện.

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể hàng đầu trong quân đội và là thành viên y tế chuyên sâu trong hệ thống các cơ sở ghép tạng trong cả nước.

2. Nhiệm vụ:

Là cơ sở tổ chức, thực hiện các quy trình thường quy về ghép mô, bộ phận cơ thể người như: khám, chẩn đoán, điều trị nội khoa trước ghép, lập danh sách chờ ghép, theo dõi và điều trị sau ghép mô và bộ phận cơ thể, cho tất cả các trường hợp có chỉ định ghép mô và bộ phận cơ thể, tư vấn về sức khỏe cho bệnh nhân sau khi ra viện.

- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ghép tạng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng điều trị.

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ghép tạng, nghiên cứu khoa học để hội nhập và đạt trình độ khu vực và quốc tế về chuyên ngành ghép mô, bộ phận cơ thể người. Tham gia các tổ chức chuyên ngành ở trong nước và quốc tế.

- Phối hợp chặt chẽ với các chuyên ngành trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

 

- Quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhân viên và tài sản được giao theo quy định của nhà nước và Quân đội. Lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện công tác sơ tổng kết, thống kê báo cáo theo quy định. Chấp hành nghiêm các chế độ chuyên môn, công tác bệnh viện, điều lệnh Quân đội và pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; Trung tâm vững mạnh toàn diện, chăm lo phát triển chuyên ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.

 

Chia sẻ