KỸ THUẬT CẬN LÂM SÀNG

Một số lưu ý khi chụp cộng hưởng từ (MRI)
09:56 11/08/2020
Chụp cộng hưởng từ (Magnetic resonance imaging- MRI) là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh y học ngày càng được áp dụng biến hiện nay. Nguyên lý của MRI là sử dụng từ trường và sóng vô tuyến để tạo ra hình...