Giới thiệu Trung tâm Phẫu thuật sọ mặt và tạo hình (B8)

  11:03 AM 09/07/2024

PGS.TS Nguyễn Quang Đức

Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật sọ mặt và tạo hình

kiêm Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật tạo hình và vi phẫu (B8-B)

kiêm Phụ trách Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ

 

 

Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình (B8) trực thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp là Giám đốc Bệnh viện.

Chức năng: 

TT Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình (B8) là cơ sở lâm sàng và đào tạo chuyên khoa sâu tuyến cuối của Quân y trực thuộc Bệnh viện TWQĐ 108. Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện về công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn và trực tiếp tổ chức thu dung điều trị các dị tật sọ mặt; bệnh lý và chấn thương hàm mặt; tái tạo tổn khuyết và tạo hình, thẩm mỹ toàn thân; huấn luyện đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, công tác tuyến và phát triển các kỹ thuật mới thuộc chuyên ngành.

Nhiệm vụ:

- Tư vấn, thu dung điều trị các dị tật sọ mặt; bệnh lý và chấn  thương hàm mặt; tái tạo tổn khuyết và tạo hình, thẩm mỹ toàn thân.

- Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới, tiên tiến, hợp tác khoa học trong và ngoài nước để triển khai các đề tài thuộc chuyên ngành phẫu thuật sọ mặt và tạo hình .

- Đào tạo Tiến sĩ; tham gia huấn luyện đào tạo Chuyên khoa - định hướng, đào tạo liên tục nâng cao các kỹ thuật chuyên ngành Phẫu thuật sọ mặt và tạo hình.

- Hợp tác Quốc tế, chỉ đạo tuyến, tham gia cố vấn chuyên môn về Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình  cho Cục quân y, Bộ Y tế.

 

 

Chia sẻ