Giới thiệu Khoa Quốc tế

  12:46 PM 12/07/2018

 

TS Nguyễn Quốc Tuấn

PT Chủ nhiệm Khoa

 

Chức năng, nhiệm vụ:

Là khoa nội tổng hợp, phục vụ các đối tượng bệnh nhân là sĩ quan, chiến sĩ của Quân đội nhân dân Lào, Campuchia (theo nghị định thư), các đối tượng của Ban Đối ngoại Trung ương và một số đối tượng khác theo nhiệm vụ của Bệnh viện.

Hoạt động chuyên môn:

- Khoa được biên chế 20 giường bệnh.
- Thu dung, cấp cứu và điều trị các bệnh lý nội chung. 
- Trình độ chuyên môn tốt, đảm bảo công tác thu dung điều trị các mặt bệnh đa dạng, phức tạp.
- Luôn tích cực tự đào tạo đội ngũ bác sỹ và điều dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt công tác thu dung, cấp cứu và điều trị.

Nghiên cứu khoa học, triển vọng phát triển:

- Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học y học trong chẩn đoán, điều trị, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

- Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, có sự phối hợp chặt chẽ với các chuyên ngành sâu.

Liên hệ: 024.62784154

Chia sẻ