Giới thiệu khoa Nội tiết - A14

  02:16 PM 13/05/2019

TS.BS Ngô Thị Phượng

PT Chủ nhiệm Khoa

Chức năng:

Là khoa lâm sàng chuyên sâu, tuyến cuối của Quân đội về điều trị các bệnh lý liên quan đến tình trạng rối loạn chuyển hóa và các tuyến nội tiết.

Nhiệm vụ:

- Khám bệnh, chẩn đoán, thu dung, cấp cứu, điều trị các bệnh lý liên quan đến tình trạng rối loạn chuyển hóa và các tuyến nội tiết.

- Tham gia đào tạo sau đại học; huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng các chuyên gia giỏi cho chuyên ngành Nội tiết của Quân đội và ngành y tế.

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Nội tiết, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng chẩn đoán, cấp cứu và điều trị.

- Chỉ đạo tuyến về chuyên ngành Nội tiết toàn quân.

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyên ngành Nội tiết để nhanh chóng hội nhập và đạt trình độ khu vực và quốc tế.

- Tham gia các tổ chức chuyên ngành ở trong nước và quốc tế.

Chia sẻ