ĐỀ TÀI CẤP BỘ

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng
  08:37 06/07/2023
Vào lúc 14h00 ngày 05 tháng 7 năm 2023, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở với sản phẩm và kết quả nhiệm vụ đề tài KH&CN cấp Bộ Quốc phòng : "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép khối tim phổi thực nghiệm để tiến tới ghép khối tim phổi trên người" do PGS.TS Mai Văn Viện làm chủ nhiệm đề tài.
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng
  10:10 17/02/2023
Vào lúc 14h00 ngày 16 tháng 2 năm 2023, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở với sản phẩm và kết quả nhiệm vụ đề tài KH&CN cấp Bộ Quốc phòng : "Nghiên cứu hình ảnh và giá trị của siêu âm, chụp CLVT, xạ hình I131 toàn thân và 18 FDG PET/CT trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể biệt hóa và hạch cổ di căn" do TS. Tưởng Thị Hồng Hạnh làm chủ nhiệm đề tài. Tại buổi nghiệm thu, đánh giá đề tài có PGS.TS Mai Văn Viện, chuyên gia chuyên ngành Phẫu thuật lồng ngực, Trưởng phòng Khoa học Quân sự-BVTWQĐ 108 làm Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Đỗ Đức Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng, cùng các thành viên hội đồng, nhóm nghiên cứu và một số đại biểu khách mời tham dự.
Hội đồng khoa học Bệnh viện đánh giá, xem xét tư vấn nội dung các quy trình kỹ thuật và sản phẩm của đề tài ghép gan từ người cho sống thuộc cấp Bộ Quốc phòng
  17:16 01/12/2022
Ngày 30 tháng 11 năm 2022, tại Phòng họp-Phòng Khoa học Quân sự, Hội đồng khoa học Bệnh viện thực hiện tổ chức đánh giá, xem xét kết quả thực hiện của các quy trình kỹ thuật và sản phẩm khoa học của đề tài thuộc Đề án “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108”
Hội đồng khoa học Bệnh viện đánh giá, xem xét tư vấn nội dung các quy trình kỹ thuật và sản phẩm của đề tài ghép khối tim phổi thực nghiệm để tiến tới ghép khối tim phổi trên người thuộc cấp Bộ Quốc phòng
  17:21 26/11/2022
Ngày 25 tháng 11 năm 2022, tại Phòng họp-Phòng Khoa học Quân sự, Hội đồng khoa học Bệnh viện thực hiện tổ chức đánh giá, xem xét kết quả thực hiện của các quy trình kỹ thuật và sản phẩm khoa học của đề tài thuộc Đề án “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108”
Hội đồng khoa học Bệnh viện đánh giá, xem xét tư vấn nội dung các quy trình kỹ thuật và sản phẩm của đề tài ghép chi thể trên người thuộc cấp Bộ Quốc phòng
  17:06 26/11/2022
Ngày 15 tháng 12 năm 2022, tại Phòng họp-Phòng Khoa học Quân sự, Hội đồng khoa học Bệnh viện thực hiện tổ chức đánh giá, xem xét kết quả thực hiện của các quy trình kỹ thuật và sản phẩm khoa học của đề tài đề tài “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép chi thể trên người” do GS.TSKH Nguyễn Thế Hoàng làm chủ nhiệm đề tài thuộc Đề án “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108”
Tiến độ Đề tài thuộc Đề án KH&CN “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108” năm 2021
  10:09 10/11/2021
Căn cứ theo Quyết định số 2071/QĐ-BQP năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt bổ sung các danh mục đề tài nghiên cứu ứng dụng thuộc đề án “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại BVTWQĐ 108” và các quyết định về việc phê duyệt kết quả xét duyệt thuyết minh, thẩm định kinh phí. Tháng 1/2021, Cục Khoa học quân sự/BQP đã tiến hành triển khai giao nhiệm vụ đề tài khoa học và công nghệ thuộc Đề án với Bệnh viện TWQĐ 108.
Nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng
  16:43 09/11/2021
Vào lúc 14h00, ngày 25 tháng 10 năm 2021, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức buổi nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Quốc phòng: "Đánh giá đáp ứng miễn dịch của cơ thể với màng não cầu khuẩn (Neisseira Meningitidis) ở đối tượng tân binh” TS. Nguyễn Đăng Mạnh làm chủ nhiệm đề tài. Tại buổi nghiệm thu, đánh giá đề tài có mặt của GS.TS Nguyễn Lĩnh Toàn - Chủ tịch Hội đồng, thành viên hội đồng cùng các thành viên trong ban chủ nhiệm đề tài và một số đại biểu khách mời tham dự.
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Quốc Phòng: “Xây dựng quy trình và đánh giá kết quả điều trị bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ mạn tính bằng sóng xung kích”.
  08:50 04/11/2021
Sáng ngày 03/11/2021, tại Hội trường Phòng Khoa học quân sự, Hội đồng Khoa học Bệnh viện đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Xây dựng quy trình và đánh giá kết quả điều trị bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ mạn tính bằng sóng xung kích” – PGS.TS Phạm Thái Giang (Chủ nhiệm đề tài). Tại Hội đồng nghiệm thu, có mặt của PGS.TS Phạm Nguyên Sơn – Chủ tịch Hội đồng, cùng thành viên hội đồng, thành viên ban chủ nhiệm đề tài và một số đại biểu khách mời tham dự.