ĐỀ TÀI CẤP BỘ

Thông qua thuyết minh đề tài cấp Bộ Quốc phòng:
  08:50 26/06/2020
Ngày 25/6/2020 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã họp và thông qua thuyết minh đề tài nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép chi thể trên thực nghiệm tiến tới ghép trên người” - Chủ nhiệm Đề tài: GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng, đề tài này thuộc Đề án: "Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108".
Thông qua thuyết minh đề tài cấp Bộ Quốc phòng:
  11:20 13/05/2020
Ngày 12/5/2020 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã họp và thông qua thuyết minh đề tài nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép tim trên người” - Chủ nhiệm Đề tài: PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn, đề tài này thuộc Đề án: "Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108".
Thông qua thuyết minh nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép tủy trên người
  15:27 13/03/2020
Ngày 12/3/2020 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã họp và thông qua thuyết minh đề tài nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép kỹ thuật ghép tủy trên người” - Chủ nhiệm Đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Phương, đề tài này thuộc Đề án: "Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108".
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu giá trị chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ và điện thần kinh trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thương”
  09:01 12/03/2020
Chiều ngày 11/3/2020 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã họp nghiệm thu đề tài độc lập cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu giá trị chụp cắt lớp vi tính (CLVT), cộng hưởng từ (CHT) và điện thần kinh trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay (ĐRTKCT) do chấn thương” – Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lâm Khánh – Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Tiến độ thực hiện đề án “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108”
  09:51 04/02/2020
Ngày 17/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có Quyết định số 2811/QĐ-BQP phê duyệt Đề án khoa học và công nghệ: “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”; Đề án gồm 11 đề tài nghiên cứu, ứng dụng và 8 nhiệm vụ tăng cường năng lực KH&CN;
Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu cứu xây dựng quy trình quản lý và điều trị dự phòng huyết khối ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim sử dụng thuốc chống đông đường uống”
  19:11 26/12/2019
Chiều ngày 25/12/2019 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa học nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ Quốc phòng đã họp nghiệm thu cơ sở đề tài độc lập cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu cứu xây dựng quy trình quản lý và điều trị dự phòng huyết khối ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim sử dụng thuốc chống đông đường uống” – Chủ nhiệm đề tài BSCKII. Lê Diệu Hồng – Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu giá trị chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ và điện thần kinh trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thương”
  09:59 24/12/2019
Chiều ngày 23/12/2019 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa học nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ Quốc phòng đã họp nghiệm thu cơ sở đề tài độc lập cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu giá trị chụp cắt lớp vi tính (CLVT), cộng hưởng từ (CHT) và điện thần kinh trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay (ĐRTKCT) do chấn thương” – Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lâm Khánh – Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Thông qua thuyết minh nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân trong điều trị xơ gan rượu mất bù
  07:41 11/12/2019
Ngày 10/12/2019 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã họp và thông qua thuyết minh đề tài nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân trong điều trị xơ gan rượu mất bù” - Chủ nhiệm Đề tài: PGS.TS. Nguyễn Tiến Thịnh, đề tài này thuộc Đề án: "Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108".
Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật tiên tiến cắt chỉnh tạo hình xương trong điều trị tổn thương vùng sọ mặt”
  16:41 04/12/2019
Chiều ngày 04/12/2019, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa học Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật tiên tiến cắt chỉnh tạo hình xương trong điều trị tổn thương vùng sọ mặt”, Mã số: 2015.89.041 do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là đơn vị chủ trì đề tài; Chủ nhiệm đề tài là Đại tá, PGS.TS. Vũ Ngọc Lâm, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình.