ĐỀ TÀI CẤP BỘ

Tiến độ Đề tài thuộc Đề án KH&CN “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108” năm 2021
  10:09 10/11/2021
Căn cứ theo Quyết định số 2071/QĐ-BQP năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt bổ sung các danh mục đề tài nghiên cứu ứng dụng thuộc đề án “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại BVTWQĐ 108” và các quyết định về việc phê duyệt kết quả xét duyệt thuyết minh, thẩm định kinh phí. Tháng 1/2021, Cục Khoa học quân sự/BQP đã tiến hành triển khai giao nhiệm vụ đề tài khoa học và công nghệ thuộc Đề án với Bệnh viện TWQĐ 108.
Nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng
  16:43 09/11/2021
Vào lúc 14h00, ngày 25 tháng 10 năm 2021, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức buổi nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Quốc phòng: "Đánh giá đáp ứng miễn dịch của cơ thể với màng não cầu khuẩn (Neisseira Meningitidis) ở đối tượng tân binh” TS. Nguyễn Đăng Mạnh làm chủ nhiệm đề tài. Tại buổi nghiệm thu, đánh giá đề tài có mặt của GS.TS Nguyễn Lĩnh Toàn - Chủ tịch Hội đồng, thành viên hội đồng cùng các thành viên trong ban chủ nhiệm đề tài và một số đại biểu khách mời tham dự.
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Quốc Phòng: “Xây dựng quy trình và đánh giá kết quả điều trị bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ mạn tính bằng sóng xung kích”.
  08:50 04/11/2021
Sáng ngày 03/11/2021, tại Hội trường Phòng Khoa học quân sự, Hội đồng Khoa học Bệnh viện đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Xây dựng quy trình và đánh giá kết quả điều trị bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ mạn tính bằng sóng xung kích” – PGS.TS Phạm Thái Giang (Chủ nhiệm đề tài). Tại Hội đồng nghiệm thu, có mặt của PGS.TS Phạm Nguyên Sơn – Chủ tịch Hội đồng, cùng thành viên hội đồng, thành viên ban chủ nhiệm đề tài và một số đại biểu khách mời tham dự.
Thông qua thuyết minh đề tài cấp Bộ Quốc phòng:
  08:50 26/06/2020
Ngày 25/6/2020 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã họp và thông qua thuyết minh đề tài nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép chi thể trên thực nghiệm tiến tới ghép trên người” - Chủ nhiệm Đề tài: GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng, đề tài này thuộc Đề án: "Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108".
Thông qua thuyết minh đề tài cấp Bộ Quốc phòng:
  11:20 13/05/2020
Ngày 12/5/2020 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã họp và thông qua thuyết minh đề tài nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép tim trên người” - Chủ nhiệm Đề tài: PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn, đề tài này thuộc Đề án: "Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108".
Thông qua thuyết minh nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép tủy trên người
  15:27 13/03/2020
Ngày 12/3/2020 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã họp và thông qua thuyết minh đề tài nghiên cứu cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển kỹ thuật ghép kỹ thuật ghép tủy trên người” - Chủ nhiệm Đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Phương, đề tài này thuộc Đề án: "Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108".
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu giá trị chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ và điện thần kinh trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thương”
  09:01 12/03/2020
Chiều ngày 11/3/2020 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã họp nghiệm thu đề tài độc lập cấp Bộ Quốc phòng: “Nghiên cứu giá trị chụp cắt lớp vi tính (CLVT), cộng hưởng từ (CHT) và điện thần kinh trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay (ĐRTKCT) do chấn thương” – Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Lâm Khánh – Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Tiến độ thực hiện đề án “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108”
  09:51 04/02/2020
Ngày 17/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có Quyết định số 2811/QĐ-BQP phê duyệt Đề án khoa học và công nghệ: “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”; Đề án gồm 11 đề tài nghiên cứu, ứng dụng và 8 nhiệm vụ tăng cường năng lực KH&CN;