Đội ngũ chuyên gia


Bác sĩ CKII
Lê Duy Thành
Chức vụ:  Bác sĩ điều trị
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 2001: Hệ đại học: Học viện quân Y..,Năm tốt nghiệp:

- 2008: Sau đại học: Ngành học: Thạc sĩ: ..,Nội chung...Học viện quân Y.., tốt nghiệp:

- 2016: Ngành học: BSCK cấp 2: ..,Nội chung...Học viện quân Y., tốt nghiệp

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1994-2001 : Hệ đại học- Học viện quân y Học viện

- 2001- 2005: Đoàn K3- Tổng cục II Chủ nhiệm Quân Y

- 2006- 11/2008: Hệ Sau đại học- Học viện quân y Học viên

- 12/2008 Đến nay: Bác Sỹ điều trị - Khoa nội tim mạch- Bệnh viện TWQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Lê Duy Thành, Nguyễn Đức Công (2010), “Nghiên cứu rối loạn đồng bộ tim ở bệnh nhân có blốc nhánh bằng siêu âm tim Doppler” Tạp chí Y dược lâm sàng 108, tập 5 số 5/2010, tr. 34- 39.

- Lê Duy Thành, Nguyễn Thị Kiều Ly, Lương Hải Đăng và cs (2010), “Giá trị chẩn đoán bệnh động mạch vành không triệu chứng của siêu âm gắng sức bằng Dobutamin ở bệnh nhân đái tháo đường type 2”, Tạp chí Y dược lâm sàng 108, tập 5 số 12/2010, tr.14-21.

- Bùi Thúc Quang, Lê Duy Thành, Phạm Nguyên Sơn (2012), “Đánh giá tương quan giữa các yếu tố nguy cơ tắc mạch huyết khối lâm sàng (Chads2 và Chads2-Vas) với các thông số siêu âm tim ở bệnh nhân rung nhĩ không có bệnh van tim”, Tạp chí Y dược lâm sàng 108, tập 7 số 4/2012, tr. 24- 29.

- Bùi Thúc Quang, Lê Duy Thành, Phạm Nguyên Sơn (2012). “Đánh giá kích thước, chức năng nhĩ trái, tiểu nhĩ trái bằng siêu âm tim thành ngực và siêu âm tim qua thực quản ở bệnh nhân rung nhĩ không có bệnh van tim”, Tạp chí Y dược lâm sàng 108, tập 7 số 4/2012, tr. 42- 47.

- Lê Duy Thành, Phạm Nguyên Sơn, Nguyễn Huy Hoàng (2013), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng giá trị của thang điểm TIMI, GRACE trong dự báo biến cố tim mạch sớm ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim có ST chênh lên”, Tạp chí Y dược lâm sàng 108, tập 87 số 6/2013. tr. 1-11.

- Vũ Điện Biên, Phạm Nguyên Sơn, Lê Duy Thành, Lương Hải Đăng (2013), “Đánh giá hiệu quả của Ích Tâm Khang trong hỗ trợ điều trị suy tim mạn tính”, Tạp chí y học Việt Nam, tập 11 số đặc biệt/ 2013, tr. 577-582.

- Lê Duy Thành, Phạm Nguyên Sơn (2015), “Đánh giá kết quả bước đầu của điều trị thiếu máu cục bộ cơ tim bằng sóng xung kích”, Kỷ yếu tóm tắt các báo cáo khoa học tại Đại hội tim mạch toàn quốc lần thứ 14, tr. 49.

- Lê Duy Thành, Phạm Nguyên Sơn (2016), “Đánh giá kết quả điều trị bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ mạn tính bằng sóng xung kích”, Tạp chí Y dược lâm sàng 108, tập 11 số 5/2016, tr. 1- 7.

- Phạm Thái Giang, Lê Duy Thành, Nguyễn Kiều Ly, Lương Hải Đăng (2017), “Đánh giá kết quả bước đầu điều trị suy tĩnh mạch chi dưới mạn tính bằng sóng có tần số radio”, Tạp chí Y dược lâm sàng 108, tâp12 số 9/2017, tr. 52-57.

- Bien D.Vu, Son N. Pham, Thanh D. Le (2014), “Assessment of the Effectiveness of Ich Tam Khang as a Supportive Therapy for Chronic Heart Failure”, Journal of Nutritional Therapeutics, Volume3, Issue 3.

- Le Duy Thanh, Pham Nguyen Son, Pham Thai Giang (2015), “Initial clinical experience of extracorporeal shock wave therapy in patients with ischemic heart disease”, Journal 0f 108 - Clinical Medicine and Pharmacy, 10 (1), pp. 141 - 146.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Nghiên cứu rối loạn đồng bộ tim ở bệnh nhân có blốc nhánh bằng siêu âm tim Doppler 2008 Luận văn thạc sỹ 

- Giá trị chẩn đoán bệnh động mạch vành không triệu chứng của siêu âm gắng sức bằng Dobutamin ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 2010 Cấp bệnh viện Tham gia

- Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng giá trị của thang điểm TIMI, GRACE trong dự báo biến cố tim mạch sớm ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim có ST chênh lên 2014 Cấp bệnh viện Chủ nhiệm 

- Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật can thiệp nội mạch điều trị bệnh hẹp tắc mạn tính động mạch chậu- chi dưới 2015 Cấp bộ quốc phòng Tham gia

- Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ mạn tính bằng sóng xung kích 2016 Luận văn chuyên khoa câp II 

- Xây dựng quy trình và đánh giá kết quả điều trị bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ mạn tính bằng sóng xung kích 2017 Cấp bộ quốc phòng Thư ký đề tài

KHEN THƯỞNG