Giới thiệu khoa Huyết học lâm sàng (A18)

  04:44 PM 01/03/2024

TS. BS Nguyễn Thanh Bình

Chủ nhiệm khoa

1.Tên và phiên hiệu

Tên tiếng Việt: Khoa Huyết học lâm sàng

Tên tiếng Anh: Department of Clinical Hematology

Phiên hiệu: A18

2.Ngày thành lập

Ngày/tháng/Năm thành lập: 01/07/2021

Ngày truyền thống: 01/07/2021

Quyết định thành lập (nếu có): số 3239 QĐ-BV/ngày 01 tháng 7 năm 2021

3.Chức năng và nhiệm vụ

* Chức năng – nhiệm vụ chính trị trung tâm (khám – điều trị) thuộc BV hạng đặc biệt:

- Khám bệnh, tư vấn, chẩn đoán, thu dung, cấp cứu, điều trị các bệnh lý về máu và tế bào gốc tạo máu.

* Chức năng – nhiệm vụ tuyến:

- Chỉ đạo tuyến về chuyên ngành Huyết học lâm sàng toàn quân.

* Chức năng – nhiệm vụ đào tạo – nghiên cứu khoa học thuộc Viện nghiên cứu:

- Tham gia đào tạo sau đại học, huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo liên tục, bồi dưỡng các chuyên gia giỏi cho chuyên ngành Huyết học lâm sàng, ứng dụng tế bào gốc tạo máu của Quân đội và ngành y tế.

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thuộc chuyên ngành Huyết học lâm sàng, nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, nâng cao chất lượng chẩn đoán, cấp cứu, điều trị.

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học để nhanh chóng hội nhập, đạt trình độ khu vực và quốc tế về chuyên ngành.

- Tham gia các tổ chức chuyên ngành trong nước và quốc tế.

* Chức năng – nhiệm vụ khác:

- Quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhân viên và tài sản được giao theo quy định của nhà nước và Quân đội. Lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện công tác sơ tổng kết, thống kê báo cáo theo quy định. Chấp hành nghiêm các chế độ chuyên môn, công tác bệnh viện, điều lệnh Quân đội và pháp luật của Nhà nước.

- Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện, chăm lo phát triển chuyên ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.

4.Những kỹ thuật triển khai

* Những kỹ thuật trình độ thế giới, hàng đầu Việt Nam đã triển khai thành công, thực hiện thường xuyên:

- Gạn bạch cầu điều trị

- Gạn tiểu cầu điều trị

- Rút máu tĩnh mạch

- Thay huyết tương

* Những kỹ thuật mới trình độ thế giới, hàng đầu Việt Nam mới triển khai:
- Ghép tế bào gốc tạo máu (ghép tủy) tự thân điều trị các bệnh máu ác tính

- Ghép tế bào gốc tạo máu (ghép tủy) đồng loài điều trị các bệnh máu ác tính

- Liệu pháp ghép tế bào T khảm kháng nguyên đặc hiệu (CAR-T cell) điều trị một số bệnh lý ác tính của tế bào lympho B

* Những kỹ thuật thường quy:

- Liệu pháp hóa-miễn dịch điều trị các bệnh máu ác tính

- Liệu pháp điều trị đích điều trị một số bệnh lý máu ác tính

5.Những thành tựu nổi bật

* Thành tựu chức năng – nhiệm vụ nổi bật trong vòng 5 – 10 năm :

- Hàng năm thu dung điều trị 4000-5000 bệnh nhân bệnh máu lành tính và ác tính

- Đã tiến hành ghép tế bào gốc tạo máu tự thân và đồng loài một cách thường quy trong điều trị một số bệnh lý máu ác tính.

- Tham gia ca ghép tế bào gốc đồng loài sử dụng chiếu xạ toàn thân (TBI) trong phác đồ điều kiện hóa

* Những khen thưởng nổi bật trong vòng 5 – 10 năm:

- Bằng khen của Bệnh viện Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển và ứng dụng các kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu trong điều trị bệnh nhân năm 2023.

- Khen thưởng Đơn vị tiến tiến năm 2022.
Hợp tác trong nước và Quốc tế

* Những đơn vị trong nước, và lĩnh vực hợp tác truyền thống và trong vòng 5 - 10 năm gần đây:

- Bệnh viện Huyết học-Truyền máu Trung Ương

- Bệnh viện Truyền máu – Huyết học Tp. Hồ Chí Minh

- Trung tâm Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai

* Những đơn vị quốc tế tiêu biểu và lĩnh vực hợp tác truyền thống và trong vòng 5 - 10 năm gần đây:

- Department of Internal Medicine II at the Würzburg University Hospital, Germany

- Curie Oncology Centre, Singapore

- Asian Myeloma Network

- International Myeloma Foundation

6.Lãnh đạo – chỉ huy Khoa

Lãnh đạo – chỉ huy hiện tại:

Chủ nhiệm khoa: Thượng tá TS.BS Nguyễn Thanh Bình

Phó chủ nhiệm khoa: Thượng tá BSCKII. Phạm Văn Hiệu

Điều dưỡng trưởng: ThS Phạm Thị Thu Hằng

Chia sẻ