ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC

Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học & công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị bệnh nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống”
  15:36 05/06/2023
Vào ngày 26 tháng5 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia đề tài "Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị bệnh nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống" do PGS.TS. Mai Văn Viện làm chủ nhiệm đề tài. Tại buổi nghiệm thu đề tài có mặt của GS.TS Lâm Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108, thành viên hội đồng cùng các thành viên trong ban chủ nhiệm đề tài, Viện Ung thư, Khoa Phẫu thuật ngoại lồng ngực và một số đại biểu khách mời tham dự.
Kết quả họp Tổ chuyên gia thẩm định kết quả thực hiện Nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xạ trị lập thể định vị thân trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan”, mã số ĐTĐL.CN.10/19
  14:20 28/12/2022
Vào lúc 14h00, ngày 26 tháng 12 năm 2022 tại Phòng họp Khoa học Quân sự-Bệnh viện TWQĐ 108, đã tổ chức họp Tổ chuyên gia thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xạ trị lập thể định vị thân trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan” do TS. Thái Doãn Kỳ làm chủ nhiệm đề tài.
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Quốc gia: “Nghiên cứu điều chế thuốc phóng xạ 18 F-Sodium Fluoride và 32P-Chromic Phosphate”
  14:04 17/06/2021
Vào lúc 8h00 ngày 17 tháng 6 năm 2021, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức buổi nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia: "Nghiên cứu điều chế thuốc phóng xạ 18F-Sodium Flouride và 32P-Chromic Phosphate" do PGS.TS. Lê Ngọc Hà làm chủ nhiệm đề tài. Tại buổi nghiệm thu, đánh giá đề tài có mặt của PGS.TS Đặng Đức Nhuận, chuyên gia độc lập- Chủ tịch Hội đồng, thành viên hội đồng cùng các thành viên trong ban chủ nhiệm đề tài và một số đại biểu khách mời tham dự.
Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu giải pháp nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ quân y trong chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong thời kỳ mới”
  07:51 26/09/2020
Bệnh viện TWQĐ 108 đã được Bộ Khoa học Công nghệ giao triển khai nhiệm vụ độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu giải pháp nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ quân y trong chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong thời kỳ mới” từ tháng 12/2016. Sau gần 4 năm thực hiện đề tài, sáng ngày 25/9/2020, nghiệm thu đề tài trên của Bệnh viện TWQĐ 108 được đánh giá đạt.
Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp quốc gia: “Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị xơ gan mất bù”
  08:53 27/02/2020
Tại Bệnh viện TWQĐ 108, Hội đồng Khoa học đã họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị xơ gan mất bù” – Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Tiến Thịnh – Đơn vị Chủ trì: Viện nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108.
Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Quốc gia: “Nghiên cứu quy trình chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện đột biến gen trong một số bệnh máu ác tính”
  16:36 11/11/2019
Ngày 08/11/2019, tại Văn phòng các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Quốc gia: “Nghiên cứu quy trình chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện đột biến gen trong một số bệnh máu ác tính”, Mã số: KC.10.13/16-20, Chủ nhiệm đề tài là PGS.TS. Lê Hữu Song, Phó Giám đốc Bệnh viện.
Đề tài nghiên cứu triển khai ghép phổi lấy từ người cho chết não của Bệnh viện TWQĐ 108 được hội đồng nghiệm thu của Bộ Khoa học công nghệ đánh giá xuất sắc
  09:57 29/05/2019
Bệnh viện TWQĐ 108 đã được Bộ Khoa học Công nghệ giao triển khai nhiệm vụ độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu triển khai ghép phổi lấy từ người cho chết não” từ tháng 12/2015. Sau hơn 3 năm thực hiện đề tài, chiều ngày 28/5/2019, nghiệm thu đề tài trên của Bệnh viện TWQĐ 108 được đánh giá xuất sắc.