ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Quốc gia: “Nghiên cứu điều chế thuốc phóng xạ 18 F-Sodium Fluoride và 32P-Chromic Phosphate”
  14:04 17/06/2021
Vào lúc 8h00 ngày 17 tháng 6 năm 2021, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức buổi nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia: "Nghiên cứu điều chế thuốc phóng xạ 18F-Sodium Flouride và 32P-Chromic Phosphate" do PGS.TS. Lê Ngọc Hà làm chủ nhiệm đề tài. Tại buổi nghiệm thu, đánh giá đề tài có mặt của PGS.TS Đặng Đức Nhuận, chuyên gia độc lập- Chủ tịch Hội đồng, thành viên hội đồng cùng các thành viên trong ban chủ nhiệm đề tài và một số đại biểu khách mời tham dự.
Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu giải pháp nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ quân y trong chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong thời kỳ mới”
  07:51 26/09/2020
Bệnh viện TWQĐ 108 đã được Bộ Khoa học Công nghệ giao triển khai nhiệm vụ độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu giải pháp nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ quân y trong chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong thời kỳ mới” từ tháng 12/2016. Sau gần 4 năm thực hiện đề tài, sáng ngày 25/9/2020, nghiệm thu đề tài trên của Bệnh viện TWQĐ 108 được đánh giá đạt.
Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp quốc gia: “Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị xơ gan mất bù”
  08:53 27/02/2020
Tại Bệnh viện TWQĐ 108, Hội đồng Khoa học đã họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị xơ gan mất bù” – Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Tiến Thịnh – Đơn vị Chủ trì: Viện nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108.
Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Quốc gia: “Nghiên cứu quy trình chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện đột biến gen trong một số bệnh máu ác tính”
  16:36 11/11/2019
Ngày 08/11/2019, tại Văn phòng các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Quốc gia: “Nghiên cứu quy trình chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện đột biến gen trong một số bệnh máu ác tính”, Mã số: KC.10.13/16-20, Chủ nhiệm đề tài là PGS.TS. Lê Hữu Song, Phó Giám đốc Bệnh viện.
Đề tài nghiên cứu triển khai ghép phổi lấy từ người cho chết não của Bệnh viện TWQĐ 108 được hội đồng nghiệm thu của Bộ Khoa học công nghệ đánh giá xuất sắc
  09:57 29/05/2019
Bệnh viện TWQĐ 108 đã được Bộ Khoa học Công nghệ giao triển khai nhiệm vụ độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu triển khai ghép phổi lấy từ người cho chết não” từ tháng 12/2015. Sau hơn 3 năm thực hiện đề tài, chiều ngày 28/5/2019, nghiệm thu đề tài trên của Bệnh viện TWQĐ 108 được đánh giá xuất sắc.
Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật tiên tiến trong Hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng”
  13:44 10/09/2013
Ngày 09/9/2013, tại văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng khoa học cấp Nhà nước đánh giá nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật tiên tiến trong Hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng” Mã số ĐTĐL.2009.G/28 do PGS.TS Trần Duy Anh làm chủ nhiệm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là cơ quan chủ trì.