Dành cho bệnh nhân

Thời gian khám bệnh
Theo yêu cầu
Thứ 2 - Thứ 7
6h30 - 17h00
Thông thường
Thứ 2 - Thứ 6
6h30 - 17h00
Trực cấp cứu: 24/7