Ban Quản lý nhà tang lễ Quốc gia

  04:44 AM 13/07/2018

Cử nhân Lê Trung Kiên

 Trưởng ban

 

Chức năng nhiệm vụ

- Quản lý và phục vụ Lễ tang cấp Nhà nước theo đúng quy chế của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. 
- Phục vụ Lễ tang đối với cán bộ sĩ quan từ trần tại Bệnh viện TWQĐ 108.
- Biên chế: Hiện có 12 cán bộ, nhân viên.
- Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Bệnh viện, các cơ quan chức năng của Nhà nước và Quân đội, Ban Quản lý Nhà Tang lễ Quốc gia đã thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác phục vụ Lễ tang với nghi thức cấp Nhà nước và Lễ tang theo nghi thức Quân đội, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ đặc biệt khác như phục vụ lễ truy điệu và bàn giao hài cốt liệt sĩ từ các chiến trường... theo đúng quy chế, chế độ chính sách và nghi thức quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng.

 

Liên hệ: 024. 62784135

Chia sẻ