Đội ngũ chuyên gia


Tiến sĩ - Bác sĩ
Bùi Thị Vân
Chức vụ:  Phó Chủ nhiệm Bộ môn
Email: 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- 1990: BSĐK - Đại học Y Odessa - Ucraina

- 1997: Cao học chuyên ngành Da liễu - Học viện Quân y

- 2012: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Da liễu - Đại học Y Hà Nội

- Thực tập sinh khoa học

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1990-1995: BSĐT - Bệnh viện TƯQĐ 108

- 1997 - 2012: BSĐT - Bệnh viện TƯQĐ 108

- 2012 - 2014: Phó chủ nhiệm Khoa - Bệnh viện TƯQĐ 108

- 2014 - Đến nay: Chủ nhiệm Khoa A8 - Phó chủ nhiệm Bộ môn - Bệnh viện TƯQĐ 108

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu sự thay đổi các Immunolobulin trong máu ngoại vi của bệnh nhân vảy nến thông thường. 2011 - Tạp chí YDLS 108

- Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh viêm bì điều trị nội trú tại Khoa A8 - BVTWQĐ 108

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Nghiên cứu tác dụng điều trị kem lô hội AL004 đối với bệnh vảy nến thông thường

KHEN THƯỞNG