Đội ngũ chuyên gia


Phó giáo sư - Tiến sĩ
Đặng Văn Em
Chức vụ:  Chủ nhiệm Bộ môn
Email: 

1. Giới thiệu chức danh chính vị trí hiện tại

PGS.TS Đặng Văn Em- Chủ nhiệm Bộ môn Da liễu, V

2. Trình bày về quá trình học tập, nghiên cứu, làm việc

a. Quá trình học tập, các chức danh đã đảm nhiệm

-1971-1978: Học viên Học viện Quân y, 6/1978 tốt nghiệp bác sĩ nội trú Nội khoa và được về công tác tại Quân đoàn 3 tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Campuchia và biên giới phía Bắc với chức danh, đại đội trưởng quân y, trưởng ban Quân y.

- 6/1986 được về công tác tại Khoa Da liễu- Bệnh viện TWQĐ108 cho đến nay.

Với các chức danh sau:

- 6/1986-1992: Bác sĩ điều trị tại Khoa Da liễu và học tại chức chuyên khoa 1 nội khoa (tốt nghiệp BSCK1 năm 1989)

- 1993-1995: Học viên Cao học Da liễu: Học viện Quân y (tốt nghiệp 12/1995: Bằng giỏi)

- 1996-1998: Thạc sĩ, bác sĩ điều trị Khoa Da liễu và học bác sĩ chuyên khoa 2 ngắn hạn tại Học viên Quân y (tốt nghiệp 12/1996: Bằng giỏi)

- 1998: Thạc sĩ, Phó chủ nhiệm khoa Da liễu và đang làm nghiên cứu sinh tại Đại học Y Hà Nội.

- 2000: Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Y Hà Nội, Phó chủ nhiệm khoa Da liễu.

- 2000-2006: Tiến sĩ, Phó chủ nhiệm khoa và được Hội đồng Giáo sư công nhân Phó giáo sư năm 2006.

- 2007- 2014: PGS.TS Chủ nhiệm khoa, chủ nhiệm Bộ môn Da liễu (6/2014)

- 12/2014- nay: Chủ nhiệm Bộ môn Da liễu

Tham gia giảng dạy:

+ Bộ môn Da liễu, Viện NCKHYDLS108

+ Bộ môn Da liễu, Học viện Quân Y

+ Bộ môn Da liễu, Đại học Y Thái Nguyên

Tham gia các Hội đồng chấm chuyên đề, tiểu luận tổng quan, Hội đồng cấp cơ sở, Hội đồng cấp Viện/trường của các nghiên cứu sinh. Tham gia Hội đồng chấm luận văn bác sĩ chuyên khoa cấp 2, thạc sĩ/ bác sĩ nội trú

b. Công trình NC, giải thưởng nổi bật và đóng góp KH

- Chủ nhiệm 2 đề tài:

  • Đề tài cấp Bộ Quốc phòng: Hoàn thiện qui trình bào chế, đánh giá độ an toàn và hiệu lực của kem lô hội AL-04 đối với bệnh nhân vảy nến thông thường, bảo vệ đạt xuất sắc năm 2010.
  • Đề tài cấp Bộ Quốc phòng: Nghiên cứu tác dụng điều trị của kem lô hội (AL-04) đối với bệnh vảy nến thông thường, năm 2006.

      Từ 2 đề tài này đã góp phần đào tạo:

+ 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luân án (1luận án về hiệu quả kem lô hội AL-04 trong điều trị bệnh vảy nến thông thường và 1 luận án về hiệu quả điều trị zona).

+ 2 thạc sĩ (hiệu quả kem lô hội AL-04 trong điều trị trứng cá)

+ 1 đề tài sinh viên (Tác dụng hạ đường huyêt trên động vật thực nghiệm của thạch Lô hôi-AL-04) được Bộ Giáo dục và đào tạo cấp Bằng khen năm 2006.

- Tham gia đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân trong điều trị bệnh nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống đã nghiệm thu năm 2023

Khen thưởng:

+ Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” năm 2007.

+ Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen: “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, nghiên cứu khoa học công nghệ và môi trường 5 năm giai đoạn 2005-2010”

Bằng sáng chế: Có 1 bằng độc quyền sáng chế do Cục sở hữu trí tuệ-Bộ Khoa học và công nghệ cấp bằng độc quyền sáng chế năm 2014 (có hiệu lực 20 năm): Tên sáng chế: Chế phẩm điều trị bệnh vảy nến, bệnh zona và bệnh trứng cá và qui trình sản xuất chế phẩm này, chủ độc quyền: Đặng Văn Em (VN), quyết định 31168/QĐ-SHTT ngày 2/6/2014 có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn.

Viết sách: Chủ biên 6 quyển sách

+ Bệnh vảy nến: sinh bệnh học và chiến lược điều trị (sách chuyên khảo), Nhà xuất bản Y học, 2013.

+ Một số bệnh tự miễn dịch thường gặp trong da liễu, Nhà xuất bản Y học, 2013.

+  Bạch biến: Chẩn đoán và điều trị (sách chuyên khảo), Nhà xuất bản y học, 2013.

+ Lupus ban đỏ hệ thống: Chẩn đoán và điều trị (sách chuyên khảo), Nhà xuất bản Y học, 2013.

+ Giáo trình Da liễu, Nhà xuất bản y học, 2017- Tập I, tập II

c. Các chức danh, hoạt động khoa học hiện tại khác

Tham gia các Hội đồng khoa học cấp nhà nước, cấp Bộ

Hội đồng nghiên cứu sinh Đại học Y Hà Nội, Viện Y học Lao động Việt Nam.

3. Liên hệ: Email: dr.dangvanem@gmail.com.

4. Các công bố quốc tế/trong nước là tác giả chính, tác giả liên hệ phản hồi:

4.1. Tạp chí quốc tế (ISI,Scopus, Scimago) trong 5 – 10 năm trở lại đây:

- Năm 2019:

  • Succesful Psoriasis treatment using NB-UVB with Methotrexate The Vietnamese Experience, Open Access Maced J Med Sci, Jan 30, 7(2): 253-255
  • Effectveness, safety and tolerance of Methotrexate in Vietnamese Psoriatic Arthritis patients, Access Maced J Med Sci, Jan 30, 7(2): 250-252.
  • The relationship betwen HLA-B27, HLA-CW6, HLA-DR-7 and psoriatic Arthritis in Vietnamese patients, Access Maced J Med Sci, Jan 30, 7(2): 300-301.
  • Quality of life in Psoriasis Vietnamese patients treatted with Metformin in combination with Methotrexate. Access Maced J Med Sci, Jan 30, 7(2): 302-303.

- Năm 2021: The Serum Level of CD16+56 in Zona, Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications, 1(11), 2021, 1-9.

4.2. Tạp chí quốc gia: 125 bài báo đẫ được đăng trên Tạp chí Y học trong nước: Tạp chí y dược lâm sàng 108, Tạp chí y học Việt Nam, Tạp chí da liễu học....