Quy định trình tự xét duyệt sáng kiến tại Bệnh viện TWQĐ 108

  08:32 AM 04/06/2020

Các bước quy trình xét duyệt sáng kiến tải tại đây.

Đơn đăng ký sáng kiến tải tại đây.

Mẫu thuyết minh sáng kiến và bìa tải tại đây.

Chia sẻ