Báo giá cung cấp Máy ly tâm điều chế huyết tương giàu tiểu cầu cho Trung tâm NCƯD Tế Bào Gốc

  04:38 PM 20/03/2023

Số lượng: 01 máy

Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Máy ly tâm điều chế huyết tương giàu tiểu cầu cho Trung tâm NCUD Tế bào gốc. Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá để Bệnh viện thực hiện đấu thầu theo quy định. Nội dung báo giá bao gồm: Nội dung, phạm vi cung cấp chi tiết, đơn giá, thành tiền,…

- Nộp báo giá tại: Ban Văn Thư – Tầng 1 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Đơn vị nhận báo giá: Khoa Trang bị - Tầng 3 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Thời gian gửi báo giá: Từ ngày 17/03/2022 đến hết ngày 27/03/2023 (trong giờ hành chính)

- Số điện thoại liên hệ: 0982.080.456 (Ks Thắng); 0984678499 (Ks Điệp).

Chia sẻ