Thông báo phát hành Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 tập 18 - số tiếng Anh

  09:51 AM 12/03/2024

Ban Biên tập Tạp chí Y Dược lâm sàng 108 trân trọng thông báo phát hành Tạp chí khoa học số tiếng Anh hình thức online.

Bạn đọc theo dõi bản online tại địa chỉ: https://tcydls108.benhvien108.vn

Các tác giả bài báo có nhu cầu nhận ấn phẩm bản in các số 6,7,8 năm 2023, liên hệ Ban biên tập Tạp chí.

- Địa điểm: Ban biên tập Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, tầng 6 Nhà Chỉ huy-cơ quan. Hoặc tại: Thư viện chuyên môn, tầng 8 Cụm Công trình trung tâm.

Số 1, Trần Hưng Đạo, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Thời gian: 8h-11h, các ngày làm việc trong tuần từ ngày 12/3 đến ngày 26/3/2024.

- SĐT: 0988080288 (Đ/c Hiền).

Trân trọng thông báo!

Ban Biên tập Tạp chí Y Dược lâm sàng 108.

Chia sẻ