Thông báo Hội thảo khoa học Quản lý chất lượng Bệnh viện


     Căn cứ vào kế hoạch số 543 / KH - BV đã được Giám đốc Bệnh viện phê duyệt ngày 31 tháng 01 năm 2019 về việc tổ chức các Hội nghị, Hội thảo khoa học năm 2019, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Hội thảo Quản lý chất lượng Bệnh viện từ 08:00 đến 17:30, thứ 4 ngày 22 tháng 5 năm 2019.

Địa điểm tại Hội trường tầng 9 cụm Tòa nhà trung tâm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Số 1 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

     Chương trình hội thảo như sau:

- 07:30 - 08:00: Đón tiếp đại biểu

- 08:00 - 08:30: Khai mạc Hội thảo

          + Tuyên bố lý do & giới thiệu đại biểu

          + Phát biểu khai mạc: Trung tướng GS.TS Mai Hồng Bàng - Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108

          + Phát biểu của Thủ trưởng cấp trên

- 08:30 - 12:00: Báo cáo khoa học và thảo luận

- 13:30 - 17:10: Báo cáo khoa học và thảo luận

- 17:10 - 17:30: Bế mạc

Giấy mời Hội thảo Quản lý chất lượng Bệnh viện tải tại đây!

 

Thanh Tùng - Phòng KHQS

Chia sẻ