Giới thiệu Khoa Trang bị


ThS. KS. Nguyễn Đại Nam

Chủ nhiệm Khoa

 

Chức năng và nhiệm vụ 

- Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện về công tác đảm bảo Vật tư y tế tiêu hoa, sửa chữa bảo dưỡng trang thiết bị y tế và đầu tư mua sẵm trang thiết bị vật tư y tế.

- Quản lý Nhà nước toàn diện số lượng, chất lượng, chủng loại máy thiết bị và dụng cụ y tế trong toàn bệnh viện.

- Tổ chức, bảo dưỡng, sửa chữa, triển khai và duy trì sự làm việc liên tục, ổn định, hiệu quả của máy thiết bị y tế phục vụ tốt cho chẩn đoán, điều trị và phát triển kỹ thuật của Bệnh viện.

- Quản lý, cung ứng đầy đủ về số lượng, chủng loại vật tư y tế (vật tư y tế thay thế kỹ thuật cao, vật tư y tế tiêu hao thông thường) cho chẩn đoán, điều trị và phát triển kỹ thuật của bệnh viện.

- Thực hiện công tác tham mưu cho Ban Giám đốc Bệnh viện về đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế tiêu hao, đảm bảo đúng luật pháp, đạt hiệu quả cao nhất.

- Thực hiện công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng trang thiết bị y tế, học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn kỹ thuật, ngoại ngữ cho các kỹ sư, kỹ thuật viên.

- Tham gia đào tạo và hướng dẫn thực tập các học viên, sinh viên khối kỹ thuật của các Học viện nhà trường trong và ngoài Quân đội. 

Hoạt động chuyên môn

        Thực hiện Quản lý Trang thiết bị y tế, vật tư y tế tiêu hao. Cung ứng vật tư y tế tiêu hao cho các khoa trong Bệnh viện. Tổ chức bảo quản sửa chữa và bảo dưỡng các loại TTBYT phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện. Thực hiện tham mưu mua sắm TTBYT và Vật tư y tế tiêu hao đạt hiệu quả, chất lượng, tiết kiệm. Tổ chức đào tạo hướng dẫn trên 30 lớp với tổng số lượng trên 500 học sinh cho ccas Học viện nhà trường khối kỹ thuật.

Nghiên cứu khoa học, triển vọng phát triển

        Đẩy mạnh và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, áp dụng các quy trình ISO 9001:2015 phục vụ công tác quản lý. Hợp tác với các Học viện nhà trường và các Hãng cung cấp máy TBYT xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, nắm vững quy trình vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng được các trang thiết bị y tế công nghệ cao. Tham gia nghiên cứu khoa học với các đề tài chất lượng.

Liên hệ: 024. 62784164

Chia sẻ