Thông báo tuyển sinh các lớp học thuộc chương trình đào tạo liên tục tại Bệnh viện TWQĐ 108

  03:37 PM 28/02/2024

- Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
- Căn cứ quyết định số 99/QĐ-K2ĐT ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Bộ Y tế về cấp mã cơ sở đào tạo liên tục cho Bệnh viện TWQĐ 108;
Trung tâm Huấn luyện, đào tạo và chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông báo tổ chức tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục như sau:

 

1. Lớp "Điều dưỡng hồi sức tích cực cơ bản" khóa 1: Xem thông báo TẠI ĐÂY 

2. Lớp "Siêu âm ổ bụng tổng quát điều trị các bệnh lý thường gặp" khóa 9: Xem thông báo TẠI ĐÂY 

3. Lớp "Nội soi qua niệu đạo chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý đường tiểu dưới" khóa 2: Xem thông báo TẠI ĐÂY 

4. Lớp "Chẩn đoán hình ảnh cộng hưởng từ cơ bản" khóa 3: Xem thông báo TẠI ĐÂY 

5. Lớp "Chẩn đoán hình ảnh cắt lớp vi tính cơ bản" khóa 3: Xem thông báo TẠI ĐÂY 

6. Lớp "Chẩn đoán hình ảnh X-quang cơ bản" khóa 3: Xem thông báo TẠI ĐÂY 

7. Lớp ''Kỹ thuật chụp cắt lớp cơ bản" khoá 3 : Xem thông báo TẠI ĐÂY

8. Lớp "Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ cơ bản" khóa 3: Xem thông báo TẠI ĐÂY 

9. Lớp "Kỹ thuật chụp X-quang cơ bản" khóa 3: Xem thông báo TẠI ĐÂY  

10. Lớp "Phẫu thuật nội soi khớp gối cơ bản" khóa 3: Xem thông báo TẠI ĐÂY 

11. Lớp "Kỹ thuật vi phẫu mạch máu - thần kinh cơ bản" khóa 7: Xem thông báo TẠI ĐÂY

12. Lớp "Điều trị ung thư dạ dày bằng phẫu thuật nội soi" khóa 1: Xem thông báo TẠI ĐÂY

13. Lớp "Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn" khóa 2: Xem thông báo TẠI ĐÂY 

14. Lớp "Phẫu thuật nội soi cơ bản" khóa 3: Xem thông báo TẠI ĐÂY

15. Lớp "Kỹ thuật lọc máu liên tục và thay huyết tương- đối tượng đào tạo bác sĩ" khóa 4: Xem thông báo TẠI ĐÂY 

16. Lớp "Kỹ thuật lọc máu liên tục và thay huyết tương - đối tượng đào tạo: Điều dưỡng, Kỹ thuật viên" khóa : Xem thông báo TẠI ĐÂY 

17. Lớp "Nội soi tiêu hóa cơ bản dành cho điều dưỡng' khóa 1: Xem thông báo TẠI ĐÂY 

18. Lớp "Hồi sức cấp cứu cơ bản khóa 6": Xem thông báo TẠI ĐÂY 

19. Lớp "Điều dưỡng hồi sức tích cực cơ bản" khóa 2: Xem thông báo TẠI ĐÂY

Chia sẻ