HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Nghiệm thu Đề tài Khoa học & Công nghệ cấp Bệnh viện: “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia phản biện cho Tạp chí Y dược lâm sàng 108”
  17:05 24/03/2023
Sáng ngày 22/03/2023, tại Phòng họp Phòng Khoa học Quân sự - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hội đồng Khoa công nghệ cấp bệnh viện đã họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học về: “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia phản biện cho Tạp chí Y dược lâm sàng 108” do ThS Mai Tú Hương, Phòng Khoa học Quân sự làm Chủ nhiệm đề tài. Tại buổi nghiệm thu, đánh giá đề tài có mặt của PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc- Phó Giám Đốc Bệnh viện - Chủ tịch Hội đồng, thành viên hội đồng cùng các thành viên trong ban chủ nhiệm đề tài và một số đại biểu khách mời tham dự.