HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Thông qua đề cương đề tài cấp Bệnh viện:“Đặc điểm xạ hình Thông khí – Tưới máu phổi ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”
  17:27 31/08/2021
Sáng ngày 31/8/2021 tại Hội trường Phòng Khoa học Quân sự, Hội đồng Khoa học Bệnh viện đã họp thông qua đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bệnh viện: “Đặc điểm xạ hình Thông khí – Tưới máu phổi ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính” – Chủ nhiệm đề tài: BS Nguyễn Xuân Dũng – Đơn vị chủ trì: Khoa Nội hô hấp.