HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Thông qua đề cương đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bệnh viện: “Đánh giá tính chủ động của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh tại các khoa điều trị nội trú Bệnh viện trung ương quân đội 108 năm 2022 và một số yếu tố liên quan”
  09:49 13/05/2022
Sáng ngày 19/4/2022, tại Hội trường Phòng Khoa học quân sự đã họp thông qua đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bệnh viện: “Đánh giá tính chủ động của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh tại các khoa điều trị nội trú Bệnh viện trung ương quân đội 108 năm 2022” do ThS Trần Thị Hà làm Chủ nhiệm đề tài.