Chuyên gia KH&CN

ThS Phạm Văn Luận
ThS Phạm Văn Luận
Bác sĩ điều trị khoa Nội hô hấp
Chuyên ngành: Nội hô hấp
Mã chuyên ngành: 28.2.17