Đội ngũ chuyên môn

Bùi Thị Vân
Tiến sĩ - Bác sĩ
PT Giám đốc Trung tâm kiêm Chủ nhiệm Khoa
Bùi Tiến Sỹ
Tiến sĩ - Bác sĩ
Phó Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm kiêm Chủ nhiệm Khoa