Giới thiệu Khoa Khám bệnh Cán bộ cao cấp


BSCKII. Lê Thị Diệu Hồng

Chủ nhiệm Khoa

 

Chức năng và nhiệm vụ

- Tổ chức khám bệnh, hướng dẫn, cấp thuốc điều trị ngoại trú và phân loại chuyển vào khoa điều trị nội trú cho các đối tượng là các cán bộ cao cấp trong Quân đội (đương chức và nghỉ hưu) có quân hàm từ cấp thượng tá trở lên và cấp tướng.
- Kiểm tra sức khỏe toàn diện định kỳ hàng năm theo quy định của Bộ Quốc phòng, lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe, cấp thuốc và hướng dẫn điều trị ngoại trú đối với các bệnh mãn tính cho các đồng chí cán bộ cao cấp đương chức có cấp bậc quân hàm từ thiếu tướng trở lên.
- Kiểm tra sức khỏe toàn diện và lập hồ sơ sức khỏe trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt cho các đồng chí cán bộ cao cấp làm quy trình phong quân hàm cấp tướng, quy trình bổ nhiệm các chức vụ cấp chiến dịch, chiến lược và quy trình đi học các học viện nhà trường, theo quy định của Bộ Quốc phòng.
- Thống kê, báo cáo tình tình sức khỏe cán bộ cao cấp đương chức trong Quân đội theo quy định của Bộ Quốc phòng thông qua Giám đốc Bệnh viện. 
- Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ và hướng dẫn quân y các đơn vị trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho cán bộ cao cấp đặc biệt trong công tác theo dõi, điều trị cho các đồng chí mắc bệnh mãn tính ở các đơn vị trong Quân đội. 
- Huấn luyện và nghiên cứu khoa học.

Hoạt động chuyên môn

-- Biên chế hiện nay gồm 7 phòng khám với 02 bác sĩ có trình độ tiến sĩ, 02 bác sĩ chuyên khoa II, 01 bác sĩ chuyên khoa I và 02 bác sĩ phối thuộc khoa A1, 23 điều dưỡng (trong đó có 06 trình độ đại học, 04 cứ nhân cao đẳng) và công vụ.
- Chú nhiệm khoa: Đại tá BSCKII Lê Thị Diệu Hồng
- Phó chủ nhiệm khoa: Đại tá TS Nguyễn Đức Ngọ
- Điều dưỡng trưởng: CN Nguyễn Trọng Đẳng
- Các khu vực trong khoa gồm: khu tiếp đón bệnh nhân, khu chờ trung tâm, 03 khu khám bệnh A,B,C gồm 11 phòng khám, trong đó có 7 phòng khám đang triển khai hoạt động, khu Xét nghiệm (gồm 2 phòng siêu âm, phòng điện tim, lấy máu xét nghiệm)

Nghiên cứu khoa học, triển vọng phát triển

-- Chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế, cấp cơ sở.  
- Sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin và các kỹ thuật hiện đại (Cộng hưởng từ, CT-Scanner…) trong công tác khám bệnh, kê đơn cũng như lưu trữ số liệu thống kê báo cáo và nghiên cứu khoa học.

 

Liên hệ: 069.572.440

Chia sẻ