CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TS Bùi Tiến Sỹ
TS Bùi Tiến Sỹ
Phó Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm kiêm Chủ nhiệm khoa Vi sinh vật
Chuyên ngành: Sinh học phân tử và vi sinh y học
Mã chuyên ngành: 18.16 và 28.1.4