Thông báo: Các chương trình Hội nghị, Hội thảo diễn ra trong tháng 4 năm 2024 tại Bệnh viện

  10:26 AM 31/03/2024
Phòng Khoa học Quân sự xin thông báo lịch tổ chức các hội thảo trong tháng 4 năm 2024 như sau:

 

 

Kính mời các Quý đồng nghiệp quan tâm đến tham dự!

Chia sẻ