CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TS Ngô Đình Trung
TS Ngô Đình Trung
Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực kiêm chủ nhiệm khoa Hồi sức ngoại và ghép tạng (A12-B)
Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu và chống độc
Mã chuyên ngành: 28.2.31