Chuyên gia KH&CN

TS Nguyễn Văn Phú
TS Nguyễn Văn Phú
Bác sĩ điều trị khoa Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật
Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật tạo hình
Mã chuyên ngành: 28.2.6 và 28 .2.7