ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC

Đề tài nghiên cứu triển khai ghép phổi lấy từ người cho chết não của Bệnh viện TWQĐ 108 được hội đồng nghiệm thu của Bộ Khoa học công nghệ đánh giá xuất sắc
09:57 29/05/2019
Bệnh viện TWQĐ 108 đã được Bộ Khoa học Công nghệ giao triển khai nhiệm vụ độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu triển khai ghép phổi lấy từ người cho chết não” từ tháng 12/2015. Sau hơn 3 năm thực hiện đề...