Giới thiệu Trung tâm Tư vấn di truyền và sàng lọc ung thư

  04:02 PM 22/11/2018

Tiến sĩ Ngô Tất Trung 

Giám đốc Trung tâm

Chức năng, nhiệm vụ:

- Cung cấp các dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán, tư vấn di truyền, di truyền học ngoại gene cũng như sàng lọc ung thư và các bệnh lý liên quan đến biến đổi bất thường của cơ thể ở mức độ gene.

- Triển khai các chương trình nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng di truyền học, sinh học phân tử vào dự phòng, sàng lọc, chẩn đoán và cá thể hoá điều trị bệnh dựa trên việc tìm kiếm các biến đổi bất thường của cơ thể ở mức độ gene và di truyền ngoại gene (epigenetics).

- Tạo cầu nối để các bác sỹ, các nhà khoa học của Bệnh viện TWQĐ 108 trao đổi, hợp tác với các học giả và các đồng nghiêp quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng di truyền học, di truyền ngoại gene (epigenetics), sinh học phân tử vào chẩn đoán và điều trị bệnh.

Chức vụ, chức danh gồm:

- Giám đốc trung tâm (kiêm chức)

- Phó Giám đốc trung tâm (kiêm chức)

- Các chức danh còn lại (kiêm chức)

Chia sẻ