THÔNG BÁO

16:31 29/07/2021
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức đấu thầu mua thuốc, vật tư cho hệ thống nhà thuốc và bổ sung thuốc, hóa chất lần 4 năm 2021 gồm 05 gói thầu như sau: