THÔNG BÁO

16:07 08/11/2022
Để đáp ứng nhu cầu Khám sàng lọc ung thư và xét nghiệm gen di truyền cho các đối tượng trong và ngoài quân đội. Hiện nay Trung tâm Tư Vấn Di Truyền Và Sàng Lọc Ung Thư - Bệnh viện TWQĐ 108 cung cấp các gói khám sàng lọc ung thư, xét nghiệm gen, tư vấn di truyền gồm: