THÔNG BÁO

12:06 19/09/2023
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự án Đầu tư trang thiết bị y tế phục vụ khám và điều trị tại Viện Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương - Bệnh viện TWQĐ 108 với nội dung cụ thể như sau: