Giới thiệu Bộ môn chấn thương chỉnh hình và tạo hình

  02:49 PM 13/07/2018

GS.TSKH. Nguyễn Thế Hoàng

Chủ nhiệm Bộ môn


Chức năng và nhiệm vụ

- Là cơ sở đào tạo sau đại học ở bậc học Tiến sỹ chuyên ngành Chấn thương - Chỉnh hình, tham gia đào tạo các lớp CK I, CKII của Bệnh viện.
- Tham gia nghiên cứu khoa hoc, hợp tác Quốc tế.

Hoạt động chuyên môn

- Là cơ sở đào tạo sau đại học có chất lượng cao, nhiều luận án Tiến sỹ Y học, đề tài luận văn Thạc sỹ, CKI, CK II được nghiên cứu, thực hiện tại Viện – Bộ môn đã bảo vệ thành công với kết quả cao.
- Tham gia huấn luyện đào tạo về Vi phẫu thuật có các đồng nghiệp đến từ Philipine, Đức...
- Đã chủ trì và hoàn thành xuất sắc nhiều đề tài cấp Bộ Quốc phòng, cấp cơ sở góp phần thiết thực nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị.
- Đã hợp tác chuyên môn với một số tổ chức y tế nước ngoài như Cộng hòa Pháp, Hòa Kỳ, CHLB Đức, Thái Lan, Hà Quốc, Singapore...

Liên hệ: 024. 62784131

Chia sẻ