Ban Giám đốc

  11:20 AM 15/02/2024

GS.TS Lê Hữu Song
Giám đốc Bệnh viện

 

PGS.TS.TTƯT Nguyễn Hoàng Ngọc
Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

 
 
 PGS.TS.TTƯT Lê Văn Trường
Phó Giám đốc kế hoạch tổng hợp
 

 

GS.TSKH.TTND Nguyễn Thế Hoàng
Phó Giám đốc ngoại khoa

 
PGS.TS.TTƯT Vũ Ngọc Lâm
Phó Giám đốc huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
 

 
 
 PGS.TS Phạm Thái Giang
Phó Giám đốc nội khoa
 
 
 
Chia sẻ