Giới thiệu khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (C12)

  03:24 PM 04/02/2020

TS. BS Nguyễn Thị Kim Phương

Chủ nhiệm khoa

Chức năng và nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
2- Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
3- Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:
- Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
- Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ khoa Vi sinh và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.
- Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.
4- Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.
5- Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.
6- Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.
7- Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.
8- Tham gia cùng Khoa vi sinh, Khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.
9- Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

Hoạt động chuyên môn
- Giám sát, điều tra, phát hiện và thông báo các nhiễm khuẩn bệnh viện.
- Hướng dẫn và thực hiện công tác vô khuẩn, triển khai các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế sự lan truyền các nhiễm khuẩn trong phạm vi bệnh viện
- Chỉ đạo và giám sát vệ sinh môi trường, nước, bếp ăn và xử lý chất thải bệnh viện.
- Giám sát sử dụng phác đồ kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật sạch và sạch nhiễm tại các khoa ngoại.
- Chuẩn hóa các quy trình khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế.
- Rửa và tiệt khuẩn dụng cụ phẫu thuật bằng hệ thống máy rửa và máy hơi nước Getinge của Thụy Điển và máy Steris của Mỹ.
- Tiệt khuẩn dụng cụ phẫu thuật bằng công nghệ Plasma – máy Sterrad 100S và Sterrad NX của công ty Johnson & Johnson.
- Tiệt khuẩn dụng cụ phẫu thuật bằng công nghệ khí EtO.
- Khử khuẩn không khí bằng máy phun khí dung Anios - công nghệ Pháp.
- Tổ chức các lớp tập huấn theo định kỳ cho các bác sỹ, điều dưỡng, hộ lý về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
- Nghiên cứu khoa học: Đã tham gia đề tài đề tài cấp bộ quốc phòng và một số đề tài cấp cơ sở về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện được đăng ở các tạp chí y học quân sự, hội nghị khoa học chuyên ngành.


 Liên hệ: ĐT 024. 62784166

 

Chia sẻ