Giới thiệu Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn


TS. Nguyễn Thị Kim Phương

Phụ trách Chủ nhiệm Khoa

Chức năng và nhiệm vụ 

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là khoa cận lâm sàng trực thuộc Bệnh viện TWQĐ 108, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp là Giám đốc Bệnh viện.

- Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện và triển khai, tổ chức thực hiện công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn của Bệnh viện, nghiên cứu khoa học, đào tạo huấn luyện và ứng dụng các kỹ thuật mới trong Kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ y tế.

- Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

Hoạt động chuyên môn

- Giám sát, điều tra, phát hiện và thông báo các nhiễm khuẩn bệnh viện.
- Hướng dẫn và thực hiện công tác vô khuẩn, triển khai các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế sự lan truyền các nhiễm khuẩn trong phạm vi bệnh viện
- Chỉ đạo và giám sát vệ sinh môi trường, nước, bếp ăn và xử lý chất thải bệnh viện.
- Giám sát sử dụng phác đồ kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật sạch và sạch nhiễm tại các khoa ngoại.
- Chuẩn hóa các quy trình khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế.
- Rửa và tiệt khuẩn dụng cụ phẫu thuật bằng hệ thống máy rửa và máy hơi nước Getinge của Thụy Điển và máy Steris    của Mỹ.
- Tiệt khuẩn dụng cụ phẫu thuật bằng công nghệ Plasma – máy Sterrad 100S và Sterrad NX của công ty Johnson & Johnson.
- Tiệt khuẩn dụng cụ phẫu thuật bằng công nghệ khí EtO.
- Khử khuẩn không khí bằng máy phun khí dung Anios - công nghệ Pháp. 
- Tổ chức các lớp tập huấn theo định kỳ cho các bác sỹ, điều dưỡng, hộ lý về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
- Nghiên cứu khoa học: Đã tham gia đề tài đề tài cấp bộ quốc phòng và một số đề tài cấp cơ sở về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện được đăng ở các tạp chí y học quân sự, hội nghị khoa học chuyên ngành.

Nghiên cứu khoa học, triển vọng phát triển

- Tham gia đào tạo, huấn luyện về công tác kiểm soát cho các nhân viên y tế trong bệnh viện, các nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn của các bệnh viện quân y tuyến dưới và các bệnh viện bạn.

- Tham gia đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ Quốc phòng và nhiều đề tài cấp Bệnh viện.

- Hợp tác Quốc tế với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các Bệnh viện trong và ngoài nước để huấn luyện và đào tạo chuyên ngành kiểm soát nhiễm khuẩn.

 

Liên hệ: 024. 62784166

Chia sẻ